Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010

Φυλλάδιο για την κατάσταση των ζώων στην χώρα μας.

Έχουμε διαθέσιμο εκτυπωμένο σε έγχρωμη μορφή το φυλλάδιο για την κατάσταση των ζώων στην χώρα μας. (Σελίδα 1, Σελίδα 2)
Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την ενημέρωση αν θέλουμε κάποτε να αλλάξει κάτι στη χώρα μας σχετικά με την αντιμετώπιση των ζώων.

Όποιος θέλει να βοηθήσει ας επικοινωνήσει μαζί μας στο adespotakia@gmail.com για να κανονίσουμε πώς θα παραλάβει το φυλλάδιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: