Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2009

Δήμος Περιστερίου - Στειρώσεις αδέσποτων σκύλων

Ο Δήμος Περιστερίου συνεργάζεται με το ΔΙΚΕΠΑΖ για την στείρωση, περίθαλψη, εμβολιασμό και αποπαρασίτωση των αδεσπότων σκύλων της περιοχής.

Για να βοηθήσετε τα αδέσποτα σκυλάκια του Περιστερίου μέσω του προγράμματος αυτόυ μπορείτε να απευθεινθείτε στα τηλέφωνα:
210-5704236 & 210-5779025

Δεν υπάρχουν σχόλια: